Parteneriate

Coordonator proiect

SOFTWIN are sediul în Bucureşti, fiind înfiinţat şi dezvoltat exclusiv cu fonduri interne. Grupul şi-a dezvoltat în permanenţă competenţele, sporindu-şi abilităţile de inovaţie pentru a obţine o întreagă gama de soluţii şi servicii IT: Dezvoltare de software (1990), Soluţii de conţinut electronic (1993), Soluţii de securitate a datelor (1997), Soluţii de eLearning (1998), Centre de Contact (2000), Servicii Helpdesk (2001), Servicii de Consultanţă şi Management al Afacerilor pe baza soluţiilor IT (2002) şi Integrare de soluţii (2004).

In cei peste 17 ani de activitate, grupul SOFTWIN a devenit o forţă pe piaţa regională a soluţiilor, produselor şi serviciilor complexe de business bazate pe IT: a crescut de la 2 la peste 500 de specialişti, şi-a extins prezenţa prin filiale pe două continente şi patru ţări, a dezvoltat peste 5 000 de proiecte pentru clienţi din întreaga lume.

Softwin înseamnă o echipă puternică de peste 500 de specialişti IT datorită căreia am ajuns la statutul actual, creând şi dezvoltând soluţii şi produse in-house.

Avem peste 200 de clienţi corporativi în SUA şi Europa, iar mulţi dintre aceştia fac parte din topul Fortune 500.

SOFTWIN este singura companie privată din Europa de Est care a primit vreodată "Oscarul IT" pentru inovaţie, aşa cum mai este considerat premiul european IST. Acest premiu este acordat de Comisia Europeană şi 18 Academii Naţionale şi a recompensat în 2003 tehnologia şi potenţialul de piaţă al BitDefender.

Nume şi prenumeRol în proiect
Ştefan Stelian DiaconescuDirector de proiect
Elena VărzaruResponsabil economic
Oana - Adriana BulibaşaProject manager
Ionuţ Mihai DumitraşcuAnalist Programator
Felicia CodirlaşuLingvist
Monica-Mihaela RizeaLingvist
Cristi IngineruAnalist Programator
Alina LupuAnalist Programator
Gabriel MaseiAnalist Programator
Marius MateescuAnalist Programator
Andrei MincăAnalist Programator

Prezentare parteneriate

Partenerii SOFTWIN in cadrul acestui proiect sunt centre de cercetare relevante pentru cele două direcţii: Univ. Politehnică Bucureşti – Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia informaţiei, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere, institutul de Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti şi institutul de Matematică Simion Stoilow, institute ale Academiei Romane:

Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia informaţiei

Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei s-a deschis in 1953 ca parte integrantă a Universităţii Politehnica din Bucureşti (U.P.B) şi oferă pregătire în domenii foarte variate: electronică aplicată, telecomunicaţii, dispozitive, circuite si aparate electronice, tehnologie şi fiabilitate, fizică care au devenit suportul în societatea informaţională şi motorul principal din spatele creşterii economice mondiale.

Există câteva direcţii principale de cercetare urmate de facultate: microprocesoare şi microcomputere, proiectare de circuite VLSI, dispozitive şi circuite electronice, sisteme de microunde şi fibră optică, prelucrare digitală a semnalelor (imagini şi vocale), modelare avansată şi proiectare de sisteme electronice asistată de computer, hardware şi software de achiziţie de date, reţele şi sisteme de telecomunicaţii şi transmisii de date, sisteme logice programabile, inteligenţă artificială, calitate si fiabilitate. Facultatea colaborează cu universităţi străine cum ar fi binecunoscutul Institut Naţional de Telecomunicaţii din Paris sau Institutul Politehnic Federal din Lausanne, iar diplomele obţinute la absolvire sunt recunoscute si acreditate în întreaga lume.

Nume şi prenumeFuncţia in cadrul
proiectului
Grad academic
Corneliu BurileanuResposabil din partea Partenerului UPBProf. dr. ing.
Dragoş BurileanuCercetătorProf. dr. ing.
Vladimir PopescuCercetătorAsist. ing.

Institutul de Matematică al Academiei Române "SIMION STOILOW"

Institutul de Matematică „Simion Stoilow” (IMAR) a fost creat în 1949 ca Institut de Cercetare din subordinea Academiei Romane. De la înfiinţarea sa, IMAR a fost centrul cel mai reprezentativ şi activ al cercetării de matematică din România, având legături deosebite, ce s-au dezvoltat continuu, cu activitatea de matematică desfăşurată la nivel mondial. IMAR este organizat sub forma a 8 colective tematice, fiecare format dintr-un număr variabil de colective de cercetare organizate pe probleme specifice şi activând în jurul unor seminarii periodice, dintre care unele cu peste 30 de ani de activitate în care au dobândit un prestigiu deosebit. Fiecare grup de cercetare atrage în orbita sa de activitate un număr de tineri cercetători în formare, dintre care doctoranzi şi studenţi din anii terminali. Fiecare grup are numeroase colaborări cu centre universitare şi de cercetare din România şi din alte ţări.

Nume şi prenumeFuncţia in cadrul
proiectului
Grad academic
Gheorghe PăunResponsabil din partea Partenerului IMARMembru corespondent al Academiei.
Liviu DinuCercetătorLector Dr.
Gheorghe ŞtefănescuCercetătorProf. Dr.
Şerban BasarabCercetătorProf. Dr.

Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Al. Rosetti

Institutul de Lingvistică a fost înfiinţat la 1 ianuarie 1949; în 1994 a primit numele primului său director, devenind Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan". În 1961 a luat naştere Centrul de Cercetări Fonetice şi Dialectale (anterior, sector/secţie în cadrul Institutului de Lingvistică), devenit, în 1990, Institutul de Fonetică şi Dialectologie, iar în 1992 Institutul de Fonetică şi Dialectologie "Alexandru Rosetti", după numele întemeietorului său. Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" a rezultat din "comasarea prin fuziune", la 25 ianuarie 2002, a acestor două institute, ca efect al Hotărârii Guvernului României nr. 1366 din 27 decembrie 2001.

Momentan Institutul de Lingvistică are specialişti cu preocupări în domeniile de cercetare:

 • Fonetică şi fonologie
 • Gramatică
 • Limba literară şi filologie
 • Romanistică
 • Lexicografie şi lexicologie
 • Dialectologie şi onomastică

Institutul de Lingvistică are la dispoziţie o bibliotecă care dispune de peste 45.000 de titluri de cărţi (totalizând peste 45.000 de volume) şi de peste 2.300 de titluri de periodice.

Institutul pune la dispoziţie pe site-ul său un serviciu de consultanţă care oferă posibilitatea oricărui utilizator să afle răspunsurile specialiştilor lingvişti la întrebările sau la problemele de natură lingvistică adresate prin intermediul acestui serviciu.

Nume şi prenumeFuncţia in cadrul
proiectului
Grad academic
Ioana Vintilă-RădulescuCercetătorCS I, sef de sector, director adjunct
Barbu Ana-MariaResponsabil din partea Partenerului ILIRCSII
Victor CelacCercetătorCSIII
Nicula Irina ClaudiaSpecialistAsistent de Cercetare
Balaciu Ileana-BlancaCercetătorCercetător
Marinescu Adriana-MarianaEconomistEconomist

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere

Tradiţia Facultăţii de Litere coincide cu istoria învăţământului superior modern din Bucureşti. Şcoala Superioară de Litere a fost înfiinţată pe 2 noiembrie 1863. Un an mai târziu, o dată cu fondarea Universităţii din Bucureşti, devenea parte a noii structuri universitare, sub numele de Facultatea de Litere şi Filozofie.

Continuând o remarcabilă tradiţie culturală, Facultatea de Litere este astăzi una dintre cele mai complexe, moderne şi dinamice structuri universitare din România.

Prin diverse forme de învăţământ Facultatea de Litere şcolarizează anual peste 3000 de studenţi.

În cadrul facultăţii predau astăzi 125 de cadre didactice titulare şi 10 colaboratori externi în cumul, proveniţi de la Institutul de Lingvistică, Institutul Limbii Române, Universitatea Ovidius - Constanta, Institutele Academiei Romane, Universitatea din Amsterdam, Academia de Teatru şi Film, Academia de Studii Economice, Facultatea de Drept, Institutul de Cercetări în Informatica ICI, INCDI, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică, Universitatea Valahia.

Domeniile de studii de licenţă şi master se concretizează în următoarele direcţii, o parte din acestea fiind şi domenii de interes în cercetare:

 • Administraţie şi Secretariat
 • Administraţie Publică Electronică
 • Bibliologie şi Ştiinţa Informării ( SUBDOMENII: teoria comunicării, relaţii publice, istoria culturii şi a mentalităţilor, studiul culturii de masă, semiotică, comunicarea audio-vizuală, publicitate, management, sociologie aplicată, psihologie socială, relaţii interculturale, informatică)
 • Biblioteconomie
 • Comunicare si Relatii Publice
 • Etnologie şi Folclor
 • Limba Română (SUBDOMENII: fonologia, morfologia, sintaxa, lexicologia şi semantica, istoria limbii române, etimologie, dialectologie, lingvistică generală, stilistică, pragmatică)
 • Literatură Comparată
 • Literatură Română
 • Studii Culturale Europene
 • Teoria Literaturii
Nume şi prenumeFuncţia in cadrul
proiectului
Grad academic
Ionescu EmilResponsabil proiect din partea Partener 3, CS Iprof univ
Liviu GrozaCSIIconf. univ
Ruxandra VişanAsistent de Cercetare asist. univ
Dragoş DenaSpecialist programe de cercetareExpert in managementul proiectelor de cercetare, Departamentul de cercetare si transfer tehnologic, UB
 

Acest site foloseşte cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru analiza şi îmbunătăţirea site-ului, personalizarea vizitei, marketing şi reclamă. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor în aceste scopuri. Citiți mai mult.